JUHTKOND

Kai
Kai Rei-Pikajago , Kose Huvikooli direktor 
 
huvikool@kose.ee
 
Kose on minu lapsepõlvemaa, olen siin kasvanud ja koolis käinud. Õppisin muusikakoolis klaveri erialal, minu õpetajaks oli tänane hea kolleeg Maarja Laas. Lapsepõlv kuluski põhiliselt klaveri harjutamisele. Peale põhikooli läksin Georg Otsa nimelisse muusikakooli, sealgi õppisin klaverit. Kõrghariduse sain esmalt Tallinna Riiklikus Konservatooriumis koolimuusika erialal, hiljem omandasin Tallinna Ülikooli magistrikraadi kasvatusteaduste alal. Minu teine ​​​​tulemine tõi mind Kose muusikakooli klaveri eriala õpetajaks. Kohe pärast Otsa kooli lõpetamist tulin 19-aastaselt Kose muusikakooli tööle ja paralleelselt õppisin ülikoolis. Klaveri- ja solfedžo erialade õpetajana töötasin siin 20 aastat, siis liikusin edasi Tallinna Kristiine Gümnaasiumi. Ma olen enda elust väga palju aega pühendanud tööle. Lisaks õpetamisele olen pikalt teinud koorijuhi tööd. Kose Gümnaasiumis juhatasin kümme aastat poistekoori, kuni need poisid, kes alustasid 2. klassist, lõpetasid 12. klassi. Edaspidi juhatasin Harjumaa poistekoori. Hiljem olin veel abidirigent Eesti Lastekoori juures ja Kristiine Gümnaasiumis oli mul segakoor, neidude koor ja mudilaskoor. Mulle on alati olnud õpilased väga tähtsad. Olen armastatud õpilasi, kes on olnud nendes koorides ja kogu energia on seetõttu läinud õpetajaks olemisele. Kui tagasi mõelda, siis see annab ikkagi päris palju rõõmu. See ongi üks suur elu osa. Nüüd olen ma Kosel kolmandat korda, eelmisel aastal muusikakooli ja alates 1. juulist 2020 Kose Huvikooli direktori ametis. Juhina soovin seista huvikooli igakülgse hea käekäigu eest, et nii õpilastel kui õpetajatel oleks siin hea töötada ja koos edasi areneda. 

Maiu Roosa , Kose Huvikooli muusikaosakonna õppejuht ja õpetaja

muusika@kosehuvikool.ee, maiu.roosa@kosehuvikool.ee

Olen pärit tsemendilinnast Kundast, kus alustasin oma esimesi muusikaõpinguid Kunda Lastemuusikakoolis. Järgnevad õpingud viisid mind Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakooli klaveri erialale ning 1981-1986 õppisin Tallinna Riiklikus Konservatooriumis koolimuusika kateedris. Suunamise ja perekondlike olude tõttu jõudsin Kose Muusikakooli ja siia olen oma juured nüüd ajanud. Muusikakoolis olen töötanud klaveri- ja solfedžoõpetajana ning kontsertmeistrina. Vaheldust pakkus huvitegevus täiskasvanutega eakate ansambli “Kanarbrik” juhendajana ning naiskoori “Krõõt” dirigendi ja kontsertmeistrina.

Viimastel aastatel ja nüüd juba Kose Huvikoolis on mind rohkem huvitanud muusikahariduse arendamine meie piirkonnas, selle muutmine laste jaoks atraktiivsemaks. Ansambliõpe on kindlasti üks suurepäraseid võimalusi. Kohaliku muusikahariduse tutvustamise eesmärgil sai alustatud 2014.a. traditsiooniga “Kutsub külla”, kus igal aastal erinevatele pillidele suuremat tähelepanu pöörame. Oluline on koostöö valla erinevate koolide ja asutustega, ikka selleks, et teadvustada muusikakultuuri lahutamatut osa laste hingemaailma kujundamisel.
Muusikaosakonnas töötavad pühendunud ja loomingulised õpetajad, kellega on püstitatud uusi eesmärke nii enda kui ka õpilaste arendamisel.
 

Margit Mikk , Kose Huvikooli kunstiosakonna õppejuht ja õpetaja

kunst@kosehuvikool.ee 

Minu koolitee algas Kose Keskkoolis, sealt edasi õppisin Tartu Pedagoogilises Koolis ja Eesti Kunstiakadeemias. Kunstiga tegelemise soov on olnud lapsest peale. Kahjuks ei olnud minu noorpõlves siin kunstikooli ja suure tõenäosusega sai just see lapsepõlve puudujäägi tunne aluseks, et aastal 2000 asutasime koos õega Kose Kunstikooli. Kose Huvikooli kunstiosakond on Kose Kunstikooli järglane ja sellepärast oli minu soov tööd jätkata just siin. Olen aastast 2015 kuulunud Eesti Kunstikoolide Liidu juhatusse ja seal eelkõige vedanud disainihariduse osa
ning õpilastele suunatud ürituste korraldamist. Pean väga oluliseks, et kunsti õppimine huvikoolis oleks avatud, loominguline, põnev ja kaasaegne. Siit peab saama nii klassikalisi teadmisi, aga ka laia silmaringi avardamist tänasest kunsti-ja kultuurimaailmast. Soovin väga, et igas koolisüsteemis soositakse õpilaste aktiivsust ja tegevust, et kunstiosakonna õpilased näevad õpetajaid loominguliste partneritena, kellega avatud diskussioonid on igapäevased ja teretulnud. Usun, et tänane noor on meie tuleviku suurepärane kujundaja ja meie huvikoolil on selles kujundamise osas suurepärane roll! 

221024_20220904_171003 copy
20200805_154616

Sander Prits , Kose Huvikooli spordiosakonna õppejuht

sport@kosehuvikool.ee

 
Olen pärit Koselt. 2010 a. lõpetasin Kose Gümnaasiumi ja Kose Spordikooli kergejõustiku erialal. Õpingud jätkusid Tallinna Ülikoolis kehakultuuri erialal, mis oli minu jaoks üsnagi loogiline valik, kuna sport ja kehaliste võimete arendamine on mind alati paelunud. 
Juba õpingute kõrvalt II kursusel sain hea võimaluse alustada Kose Huvikoolis(endine Kose Spordikool) laste juhendamist kergejõustikutreeningutes, kus tegutsen tänaseni. Oman kergejõustikutreeneri VI kategooriat. Minu õpilased on tulnud medalitele nii Eesti kui ka Balti meistrivõistlustel üksikaladel ja mitmevõistluses. Enesearengu seisukohalt pean vajalikuks täiendada oma teadmisi erinevatel koolitustel ja teha koostööd oma ala tippudega nii Eestist kui välismaalt.
Uues Kose Huvikoolis on kõigil erineva füüsilise tasemega lastel, kes tunnevad spordi vastu huvi, võimalik liikumisega tegeleda- kes harrastajana, kes võistlussportlasena. Kose on kiirelt arenev piirkond ja pikemas perspektiivis on mõte lisaks meie kooli traditsioonilistele spordialadele (kergejõustik, ujumine, korvpall) lisada nimekirja veel ka teisi uusi ja huvitavaid alasid. Kose Huvikoolis töötavad kogemustega kvalifitseeritud treenerid. Treenimiseks on loodud väga head tingimused, et laste areng oleks võimalikult mitmekülgne.

Andreas Pässa (ASENDAB kunstiosakonna õppejuht Margit Mikk) , Kose Huvikooli tehnikaosakonna õppejuht

tehnika@kosehuvikool.ee