MUUSIKA

Muusikaosakonnas saab õppida mängima erinevaid pille: viiulit, klaverit, akordionit, kitarri, fagotti, saksofoni, flööti, klarnetit, eufooniumi, trompetit, trombooni, tuubat. Lisaks pillitundidele on tunniplaanis solfedžo ja alates 3. klassist muusikaajalugu. Oluliseks osaks pilliõppest on erinevad ansamblitunnid ja nüüd ka puhkpilliorkester. 4. klassi õpilastele pakume lisapillina klaverit. Muusikaosakonna pilli põhiõpe kestab 7 aastat, sellele võib õpetajate soovitusel eelneda eelõpe, mille raames tegutseb ka 4-6 aastaste lauluring. Muusikaosakonnas töötab 17 õpetajat.

Maiu Roosa ,  muusikaosakonna õppejuht ja klaveriõpetaja

Karin Kivisild ,  klaveriõpetaja

Maarja Laas ,  klaveriõpetaja

Hendrik Ojasaar , klaveriõpetaja-kontsertmeister 

Leo Dubovski ,  kontsertmeister

Tatjana Günter ,  viiuliõpetaja

Liisa Veri , viiuliõpetaja 

Marit Selberg , viiuli-, solfedžo- ja muusikaajaloo õpetaja

Cassandra Herne ,  kitarriõpetaja

Karin Sarapuu ,  akordioniõpetaja

Taavi Poll ,  puupuhkpillide õpetaja

Tarmo Velmet ,  fagotiõpetaja

Olev Roosa ,  vaskpuhkpillide õpetaja ja puhkpilliorkestri dirigent

Maria Elonen flöödi- ja muusikaajaloo õpetaja

Marika Raja ,  solfedžoõpetaja

Kerli Sild ,  solfedžoõpetaja

Kaili Pern , puhkpilliorkestri dirigent