MEIST

Kai
Kai Rei-Pikajago, Kose Huvikooli direktor

huvikool@kose.ee
 
Kose on minu lapsepõlvemaa, olen siin kasvanud ja koolis käinud. Õppisin muusikakooli klaveri erialal, minu õpetajaks oli tänane hea kolleeg Maarja Laas. Lapsepõlv kuluski põhiliselt klaveri harjutamisele. Peale põhikooli läksin Georg Otsa nimelisse muusikakooli, sealgi õppisin klaverit. Kõrghariduse sain esmalt Tallinna Riiklikus Konservatooriumis koolimuusika erialal, hiljem omandasin Tallinna Ülikoolis magistrikraadi kasvatusteaduste alal. Minu teine tulemine tõi mind Kose muusikakooli klaveri eriala õpetajaks. Kohe pärast Otsa kooli lõpetamist tulin 19-aastaselt Kose muusikakooli tööle ja paralleelselt õppisin ülikoolis. Klaveri- ja solfedžo erialade õpetajana töötasin siin 20 aastat, siis liikusin edasi Tallinna Kristiine Gümnaasiumi. Ma olen enda elust väga palju aega pühendanud tööle. Lisaks õpetamisele olen pikalt teinud koorijuhi tööd. Kose Gümnaasiumis juhatasin kümme aastat poistekoori, kuni need poisid, kes alustasid 2. klassist, lõpetasid 12. klassi. Edaspidi juhatasin Harjumaa poistekoori. Hiljem olin veel abidirigent Eesti Lastekoori juures ja Kristiine Gümnaasiumis oli mul segakoor, neidude koor ja mudilaskoor. Mulle on alati olnud õpilased väga tähtsad. Olen armastanud õpilasi, kes on olnud nendes koorides ja kogu energia on seetõttu läinudki õpetajaks olemisele. Kui tagasi mõelda, siis see annab ikkagi päris palju rõõmu. See ongi üks suur elu osa. Nüüd olen ma Kosel kolmandat korda, eelmisel aastal muusikakooli ja alates 1. juulist 2020 Kose Huvikooli direktori ametis. Juhina soovin seista huvikooli igakülgse hea käekäigu eest, et nii õpilastel kui õpetajatel oleks siin hea töötada ja koos edasi areneda.

Maiu Roosa, Kose Huvikooli muusikaosakonna klahv- ja keelpilli erialade õppejuht

maiu.roosa@kosehuvikool.ee

Olen pärit tsemendilinnast Kundast, kus alustasin oma esimesi muusikaõpinguid Kunda Lastemuusikakoolis. Järgnevad õpingud viisid mind Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakooli klaveri erialale ning 1981-1986 õppisin Tallinna Riiklikus Konservatooriumis koolimuusika kateedris. Suunamise ja perekondlike olude tõttu jõudsin Kose Muusikakooli ning siia olen oma juured nüüd ajanud. Muusikakoolis olen töötanud klaveri- ja solfedžoõpetajana ning kontsertmeistrina. Vaheldust pakkus huvitegevus täiskasvanutega eakate ansambli “Kanarbrik” juhendajana ning naiskoori “Krõõt” dirigendi ja kontsertmeistrina.

Viimastel aastatel ja nüüd juba Kose Huvikoolis on mind rohkem huvitanud muusikahariduse arendamine meie piirkonnas, selle muutmine laste jaoks atraktiivsemaks. Ansambliõpe on kindlasti üks suurepäraseid võimalusi. Kohaliku muusikahariduse tutvustamise eesmärgil sai alustatud 2014.a. traditsiooniga “Kutsub külla”, kus igal aastal erinevatele pillidele suuremat tähelepanu pöörame. Oluline on koostöö valla erinevate koolide ja asutustega, ikka selleks, et teadvustada muusikakultuuri lahutamatut osa laste hingemaailma kujundamisel.
Muusikaosakonnas töötavad pühendunud ja loomingulised õpetajad, kellega on tore püstitada uusi eesmärke nii enda kui ka õpilaste arendamisel.
 
***

 

Sandra Nikitin, Kose Huvikooli muusikaosakonna teooriaainete ja puhkpilli eriala õppejuht

sandra.nikitin@kosehuvikool.ee

Einike Leppik, Kose Huvikooli kunstiosakonna õppejuht ja muusikaosakonna loomingu õpetaja

kunst@kosehuvikool.ee

Alustasin oma teekonda muusikas 8-aastaselt Jõgeva Muusikakoolist. Nende aastatega sai klaverimängust minu elu lahutamatu osa ja nii jätkasingi õpinguid H. Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis, hiljem õppisin audiovisuaalset loomingut ja heliloomingut Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Paralleelselt muusikaõpingutega omandasin kunstialase kõrghariduse Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Pallas, magistrikraadini jõudsin 2011. aastal Antwerpeni Kuninglikus Kunstiakadeemias Belgias. Kosega olen olnud seotud alates 2017. aasta sügisest, siis alustasin tööd Kose Muusikakoolis muusikaajalooõpetajana. Esimestest hetkedest peale tundus siinne töö- ja õpikeskkond rahulik ja sõbralik, koolipere positiivne ja ühtehoidev. Kose Huvikooli kunstiosakonna õppejuhina loodan, et samasugune toetav õhkkond levib üle kogu meie uue kooli ja koos tegutsedes mitmekordistub ka loomisrõõm.

Einike
20200805_154616
Sander Prits, Kose Huvikooli spordiosakonna õppejuht

sport@kosehuvikool.ee
 
Olen pärit Koselt. 2010 a. lõpetasin Kose Gümnaasiumi ja Kose Spordikooli kergejõustiku erialal. Õpingud jätkusid Tallinna Ülikoolis kehakultuuri erialal, sest sport ja kehaliste võimete arendamine on mind koguaeg huvitanud.  Juba õpingute kõrvalt, II kursusel 2012 a. sain hea võimaluse alustada kergejõustiku treeningute juhendamist Kose Spordikoolis, kus tegutsen tänaseni. Oman kergejõustiku treeneri V kategooriat. Minu õpilased on tulnud medalitele nii Eesti kui ka Balti Meistrivõistluste üksikaladel ja mitmevõistluses. Meeldib täiendada oma teadmisi erinevatel koolitustel ja teha koostööd oma ala tippudega nii eestist kui välismaalt. Uues huvikoolis pean tähtsaks, et kõigil erineva tasemega lastel oleks motivatsiooni liikumisega tegeleda: kes harrastajana, kes võistlussportlasena. Kose on kiirelt arenev piirkond ja pikemas perspektiivis on mõte lisaks meie kooli traditsioonilistele spordialadele (kergejõustik, ujumine, korvpall) lisada veel ka uusi alasid. Meil on Kosel suurte kogemustega kvalifitseeritud treenerid ja loodud väga head tingimused treenimiseks, et pakkuda lastele kasulikku vaba aja sisutamise viisi ja mitmekülgset võimete arengut.

Kristiina Antson-Kruusement, Kose Huvikooli huviõpe õppejuht

robootika@kosehuvikool.ee