KUNST

 
Kose Kunstikooli alguseks võib lugeda 29. jaanuarit 2000. aastal, mil Tiia Rodi ja Margit Mikk (Rodi) poolt asutati  MTÜ Kose Kunstikeskus. Tõsi, kohe ei saanud õpet nimetada kooliks, kui 1. oktoobril 2001 avati Kosel, Pikk tn 15 lastele kolm kunstiõppe gruppi ja tööle asusid õpetajatena Kadri Kangilaski, Valdek Alber, Margit Mikk. Tööd alustas ka täiskasvanute maali-ja joonistusring, kus sündis rühmitus Kose Murdmatud Kunstnikud. Pikk tn 15 ruumides avati ka galerii KING-KONG. Järgmistel aastatel gruppide arvud suurenesid ja juba 2003 koliti praegustesse ruumidesse aadressil Hariduse 2A. 2005 aastal saime Haridusministeeriumilt loa tegutseda ametlikult huvikoolina.
 
Kose Kunstikool on alati pidanud väga oluliseks panustamist kodukohta – 20 aasta jooksul on tehtud seinamaalingud Oru Noortekeskuses, Kose Noortekeskuses, Kose Tervisekeskuses, Kose Gümnaasiumi raamatukogus, Kose Vallamaja puhketoas, Kose Vesi pumbamaja fassaadil, lisaks väljaspool Kose valda Palmse mõisa lastetoas. 2022.a. tehti õpilaste kavandite kaasabil Kose-Uuemõisa mänguväljaku asfaldi alale maalingud ja tegelusrajad. 
 
Kunstikooli võib lugeda Kose valla välinäituste traditsiooni loojaks – aastast 2012 korraldati esimene välimaali-näitus erinevatel Kose aedadel ja majadel. Näituse pealkiri oli “80 meetrit kunsti” ning seda tehti koostöös valla koolide, lasteaedadega ja Kose Murdmatute Kunstike rühmitusega. Tänaseks on toiminud juba 6 välimaali-näitust. 
 
Igal aastal avavad Kose kunstikooli (nüüd juba Kose Huvikooli kunstiosakonna) õpilased ja Kose Murdmatud Kunstnikud mitmeid näituseid ja osalevad üleriiklikel konkurssidel väga edukalt. Näitused on olnud üleval Kose Spordimajas, erinevates Kose valla raamatukogudes, Kose Kultuurikeskuses, Kose vallamajas, Oru külakeskuses, Kose Huvikooli muusika ja-kunstiosakonna koridorides ja mitmetes teistes galeriides üle Eesti. Läbi aastate on tehtud erinevaid lavakujundusi koos lastega Kose vallas mitmetes saalides, Kose Laululaval, Kose Noortelaval, Keila Laululava.
 
Kose Kunstikooli õpilastest on paljud läinud õppima erinevaid kunstiga seotud erialasid: arhitektuuri, sisearhitektuuri, moodi, disaini, graafikat, veebidisaini, rõivakonstrueerimist, restaureerimist, keraamikat, klaasi, maastikuarhitektuuri, animatsiooni jm. Paljud õpilased on õppinud välismaa kunstikõrgkoolides: Uus Meremaal, Saksamaal, Soomes, Hispaanias, Portugalis.
 
Õpetajatest on juhendanud järgmised pedagoogid: Kadri Kangilaski, Eve Ermann, Valdek Alber, Margit Mikk, Tiia Rodi, Lembe Ruben, Kaupo Kangur, Kadri Kruus, Külli Vihmar, Toomas Mägi, Kristiina Saaremäe, Eike Ülesoo, Jaana Särg, Sven-Tõnis Puskar, Epp Kristel Uibo, Katrin Lille, Kristi Liiman, Kaili-Angela Konno, Krista Käsper. Kose Huvikooli ridadesse on lisandunud õpetajatest Kristiina Tõruke.